28. October 2021 03:16
Navigation
Træk et Tarotkort
Træk et Visdomskort
Blogs
Bog om magi
Fjernundervisning

Fjernstudie i tarotlæsning!

Tankerne bag konceptet!

OBS- DESVÆRRE IKKE FJERNUNDERVISNING FOR ØJEBLIKKET!

Via Internettet kan mange flere mennesker nu få mulighed for at lære tarotkortenes magi og dybe visdom at kende.

Flere og flere får lyst til at arbejde med sig selv på en ny måde, og tarotkortene er meget stærke redskaber i hverdagen, især når det gælder den personlige udvikling, men ikke mindst er kortene også fantastiske til at vise vejen i forskellige valgsituationer.

Konceptet er opbygget på den måde, at du via øvelser i tolkning af tarotkortene vil få en større forståelse af de enkelte kort og deres betydning. Du vil også lære, hvordan du binder de usynlige tråde imellem alle kort i et oplæg, dette vil medvirke til, at du i langt højere grad bliver fortrolig med de større og mere uddybende oplæg.

Der lægges også stor vægt på intuitiv tolkning af kortene i forløbet, for selv om den fundamentale betydning og det tekniske omkring oplæggene skal være i orden, så er din SQ/intuition lige så vigtig at bruge, når du arbejder med kortene.

Derfor er det en betingelse, at du i forvejen har kendskab til at arbejde med kortene, ikke nødvendigvis mange års erfaring, men du skal have prøvet at lægge flere større oplæg, og du skal have stor lyst til at arbejde med tarotkort.

Til gengæld kan jeg så love, at jeg vil møde dig nøjagtigt dér, hvor du er i tarotkortenes verden, og da idéen med fjernundervisningen netop er baseret på en helt personlig individuel undervisning, vil dette være muligt.

Workshop i tarotlæsning!

Det er ikke meningen, at dette forløb skal opfattes som et koncept til en tarotlæseruddannelse, da der i Danmark ikke findes statskontrollerede godkendte prøver i tarotlæsning!

Det handler udelukkende om en workshop i tarotlæsning, hvor jeg videregiver min erfaring som tarotlæser og ud fra dette underviser individuelt via nettet. Jeg bliver stadig hver dag, efter så mange år, forundret over tarotkortenes magi, og dette ønsker jeg, at andre også skal opleve.

Måske skal du være tarotlæser, men det kan jeg ikke love dig, det kan kun tiden vise . Har du flair for at læse kort for andre mennesker, så vil folk komme til dig, men skal du ikke være tarotlæser, ja så vil folk blive væk.

Men uanset om du vælger at bruge tarotkortene som vejvisere for dig selv eller for andre, så skal du vide, at kortene vil hjælpe dig i enhver situation!

Det som jeg videregiver til dig i dette forløb er ikke at love dig guld og grønne skove, for det kan jeg ikke. Men jeg kan give dig nogle enkle og brugbare teknikker til dit eget arbejde med kortene.

Fjernstudiet vil vise dig, at det faktisk ikke er svært at lære tarotkortenes magi at kende, hvis du altså ønsker det- for " Alle har evnerne", som jeg påstår i min bog af samme navn - her kan jeg så ikke lade være med at indskyde, at jeg faktisk endnu ikke har hørt fra en eneste , som har påstået det modsatte!

Personlig udviklingsvej!

Tarotkortene er- som før nævnt- helt uovertrufne og suveræne som personlig udviklingsvej, og du kan via dit arbejde med tarotkortene få en helt ny vinkel på dit liv, så du nemmere kan klare og imødegå de udfordringer, som du bliver stillet overfor.

Tarotkortene kan vise dig dine muligheder og de veje, der er bedst for dig at gå. De er ikke dogmatiske og fastlåste i deres vejleding, og du vil sikkert også i dit arbejde med kortene finde ud af, at du måske helt uden grund har været fastlåst i meninger og holdninger, som på en eller anden måde har begrænset dig i din udfoldelse og udvikling.

Gennem de sidste 40 år har jeg set, hvor meget indsigt og forståelse kortenes vejledning har bragt utroligt mange mennesker. Hvis du ønsker at få en helt optimal livskvalitet, så kan tarotkortene være medvirkende til at vise dig en sund og naturlig udviklingsvej, som er helt nede på jorden, uden spor mystik, religion eller abstrakte filosofier. Tarotkortene er nøjagtigt, hvad du selv vælger at gøre dem til.

Betingelser!

De eneste krav der stilles for at deltage i fjernundervisningen er, at du har lidt kendskab til at læse tarotkort, derudover selvfølgelig interesse, tid, lyst, overskud samt tålmodighed.

Når jeg skriver dette, så er det fordi, du skal være bevidst om, at denne workshop vil kræve meget af din tid. Derfor skal du have overskud og være parat til at yde meget som deltager. Det er vigtigt, at dine tolkninger er gennemarbejdede og uddybende, ellers vil du ikke få det optimale ud af dette fjernstudie. For at sige det mere enkelt, så kræver denne form for undervisning indlevelse og hårdt arbejde for den enkelte deltager. Til gengæld vil du så fra min side få al den opbakning, hjælp og tilbagemelding, som du har brug for.

Hvis du nu er stået af, så er det helt i orden, det har jeg stor forståelse for, men hvis du "stadig hænger på", ja så kan det være, at denne form for undervisning i tarotlæsning er noget for dig.

Forløb!

OBS: Undervisningen foregår udelukkende via E.mails , så du skal have adgang til en computer. Kortene der arbejdes med er E.A. Waite: Rider tarot, eller Universal Waite -Tarot Deck.

Workshoppen foregår i et nærmere aftalt tidsforløb hvor du via E. mails vil modtage 4 forskellige opgaver. Du modtager én opgave pr. gang, og vi aftaler dato for din aflevering og for mine kommentarer. På den måde kan du selv tilrettelægge tidsforløbet- dog min. 2 mdr.

Der er til alle opgaver brugt oplægget :"Det keltiske kors" idet jeg altid bruger dette oplæg i mine tarotlæsninger. Det er et utroligt alsidigt og dybdegående oplæg, der altid viser noget om det, der lige nu er aktuelt for spørgeren. Derudover viser det også noget om fortiden samt fremtidstendenserne i spørgerens liv, og med alle disse nuancer er det derfor fint egnet til undervisningsbrug.

Jeg sender et billede til dig af hvert oplæg sammen med udførlige anvisninger/oplysninger om, hvordan du kommer i gang med tolkningen. Idéen med Fjernundervisningen!

Idéen er, at du tilbagesender opgaverne med din tolkning af hvert kort, som jeg vil vurdere, kommentere og derefter returnere til dig! De tre første opgaver er tarotlæsninger, foretaget for klienter, som har bestilt tarotlæsning via E.mail ( jeg har fået deres tilladelse til at bruge oplæggene!)

En personlig uddybende tarotlæsning!

Det sidste oplæg, skal handle om dig selv og jeg vil, når vi kommer dertil, lægge det keltiske oplæg for dig. Jeg sender billedet af oplægget til dig, og du skal derefter selv tolke det, ganske som du har gjort i de tre foregående opgaver. Du får så igen efterfølgende mine kommentarer, og samtidig min uddybende tolkning af hele oplægget, din situation samt fremtidstendenserne ud fra de kort, der kom frem.

Dermed vil du også selv få en personlig uddybende tarotlæsning inkluderet i dette forløb.

Hvordan kommer du i gang?

Du vil ved kursusstart få en grundig oplysning og vejledning angående opbygningen af dine tolkninger, og du vil også igennem hele forløbet kunne skrive til mig, så meget du ønsker, hvor du kan stille spørgsmål omkring dit arbejde med opgaverne og kortene!

Workshoppen foregår igennem et nærmere aftalt tidsforløb, som vi aftaler, når du tilmelder dig!

Kursusbevis!

Der udstedes et lamineret kursusbevis i a-4 format, når du har afsluttet forløbet, dette vil blive sendt til dig pr. alm. post.!

Kortene viser, om du bør deltage på nuværende tidspunkt !

Hvis du ønsker at deltage i denne workshop, vil jeg sende dig et trekortsoplæg, hvor jeg har spurgt kortene, om du vil få glæde af denne workshop. Du skal så tolke dette lille oplæg, sende det til mig, og jeg giver dig derefter en tilbagemelding. På den måde vil du få at vide, om kortene råder dig til at gå i gang med dette fjernstudie på nuværende tidspunkt. Dette oplæg er selvfølgelig helt gratis uforpligtende for dig!

Venligst send en e-mail eller kontakt siden for nærmere oplysning eller spørgsmål omkring denne fjernundervisning!

Mange hilsner

Anne Damgaard Sørensen

245,471 Unikke besøg