28. October 2021 03:25
Navigation
Træk et Tarotkort
Træk et Visdomskort
Blogs
Bog om magi
Om tarotkortene
Om tarotkortene!

Tarotkort er visdomskort, som dukkede op i Europa i ca. år 1400. Der er ikke rigtig enighed om, hvor tarotkortene oprindeligt stammer fra ,man har gennem tiden diskuteret det vidt og bredt, men ingen har patent på sandheden.

Måske kommer de fra Ægypten? Måske stammer de fra hemmelige mysterieskoler? Måske Indien? eller Kina?

Alle de forskellige teorier omkring kortenes oprindelse har altid været omgivet af mystik og fortællerglæde, og det er spændende at læse de forskellige hypoteser. Men uanset hvilken oprindelse kortene har, så er det min overbevisning, at de er forbindelsesled til den anden virkelighed, de synliggør sandheden om os selv, og dermed kan vi undgå for mange fejltagelser.

Et sæt tarotkort består af 78 kort delt op i den store Arkana på 22 kort(Major Arkana = De store mysterier) og den lille Arkana (Minor Arkana=De små mysterier) på 56 kort.

Den store Arkana!

Den store Arkanas kort er nummererede fra 0-21 og var ifølge legenderne symbol for 22 prøvelser et menneske skulle igennem for at blive indviet og opnå indsigt og forståelse af sig selv og universets sammenhæng.

De 22 Kort fortæller især noget personligt om dig. På en måde kan man sige, at de er aspekter af dit eget dybeste indre og af dit højeste jeg, altså de foregår på det psykologiske og indre plan. Du vil møde dem i alle faser af dit liv, igen og igen vil du kunne se dit eget indre spejlbillede i de kort, der dukker op i dine oplæg.

Den lille Arkana!

Den lille Arkanas betydning handler mere om de udefra kommende påvirkninger, det vil sige, de foregår mest på det fysiske plan. De 56 kort minder om vore almindelige spillekort, men i tarot hedder de fire grupper:Stokke,Bægre, Sværd og Mønter.

De fire grupper har hver især 4 hofkort; Ridder,Dronning,Konge og Page, som hver især repræsenterer forskellige slags personligheder.

Man kan sige om Stokkene, at de beskriver: Energi, aktivitet,arbejde, gåpåmod og vilje. Stokkene repræsenterer Ildelementet.

Bægrene står for: Følelser,kærlighed, kreativitet, det skabende, underbevidstheden. Bægrene repræsenterer Vandelementet.

Sværdene står for: Bevidsthed,tanker, kommunikation, aggression,konflikter og besværligheder. Sværdene repræsenterer Luftelementet.

Mønterne står for: Handel,forretning,økonomi,det materielle,væksten. Mønterne repræsenterer jordelementet.

Tarotkortenes relation til Kabbalaen!

Før vor tidsregning her på jorden, var der andre kulturer, der efterhånden var gået til grunde ved vældige naturkatastrofer. To af disse har levet på kontinenter, som i dag for længst er forsvundet. Det ene var landet Mu eller Mo, og øen Atlantis. På Moses tid lå de ældgamle præstearkiver og overleveringer fra Mu og Atlantis i Ægypten i Thebens templer, og Moses havde som indviet adgang til dem.

Moses gav den hemmelige og hellige tradition videre til særligt udvalgte hebræere. En parallel til dette er Platons beretning om Atlantis. Han fik den at vide af Solon, der igen havde den fra ægyptiske præster.

Kabbalaen er nøglen til den okkulte overlevering, og mange hemmelige selskaber støtter sig mere eller mindre til denne kabbala og underviser efter dens teorier.

Som kabbalaen ses i dag, så omfattes den af to store dele. Den første del danner en slags nøgle, der hviler på det hebræiske sprog, og som er egnet til forskellige anvendelser, den anden giver et filosofisk system.

I forbindelse med tarotkortene beskæftiger man sig kun med to af de vigtigste tankegange, og det er de 10 hellige Sefiroth( en slags cirkler) og de 22 hebræiske bogstaver, disse udgør tilsammen det kabbalistiske Livets træ.

Det symbolske kabbalistiske træ er en figur, et sammensat symbol, der er beregnet på at give en fremstilling af kosmos i sin helhed, set fra menneskets synspunkt. Træet er fremstillet som ti cirkler arrangeret i et bestemt mønster.

Indbyrdes er disse cirkler forbundet med hinanden via 22 stier eller kanaler, som den søgende skal betræde og gennemleve for til sidst at nå Kether (kronen) det allerhøjeste mål: guddommen,oplysningen: At blive et med universet. Hver Sephirah er en udvikling, vejen er bevidsthedsfaser, der udvikler den enkelte.

De ti cirkler relaterer til de 4 elementer: Luft -Vand -Ild -Jord, og her hører den lille Arkana ind under: Stokkene-ild, Bægrene-vand, Sværdene -luft, Mønterne -jord.

De 22 stier, eller kanaler som hver især har et hebræisk bogstav relaterer til Den Store Arkana.

Derudover relaterer også Astrologi - Planter - Dufte-Magiske redskaber -Tal Krystaller- Ædelstene - Farver o.s.v. til livets træ.

Vælger man at arbejde med kabbalaen, så arbejder man med symboler, og herunder indgår tarotkortene. Ved at betragte et sammensat symbol som livets træ, vil man finde ud af, at der er bestemte relationer mellem de enkelte dele.

Der er nogle dele, man ved noget om, der er andre, som man intuitivt kan fatte eller gætte noget om. Hvad ord er for tanken, er symboler for intuitionen, sindet springer fra én viden til en anden og tilbagelægger helt billedligt talt på denne måde visse strækninger på livets træ, for til sidst at nå kronen.

Ovenstående tekst om tarotkortenes relation til kabbalaen er et meget kort sammendrag fra forskellige bøger om kabbalistisk litteratur. Jeg har anvendt disse teorier i Workshops på videregående tarotkurser siden 1998. Jeg kan anbefale bogen af Dion Fortune: "Kabbalaen", hvis du selv har lyst til at studere mere omkring emnet!

245,473 Unikke besøg